Kamishibai - vizuální řízení elektronickou tabulí

Téma: Řízení a procesy | Autor: Karel Korous | Vydáno: 15. 01. 2014 | 5492 přečtení

Termín kamishibai k nám proniká do výrobních firem z Japonska v souvislosti se tzv. Toyota Production System (TPS). Původně toto slovo přitom označuje papírové divadlo s obrázky pro negramotné.

TPS Kamishibai jsou defakto ekvivalentem auditů Kaizen.

Standardní kamishibai karty fungují jako pracovní instrukce pro audit procesů. Zde je příklad kartet použitých v procesu kamishibai.

kamishibai příklad

V kamishibai auditu položky jsou umístěny na vizuální tabuli v blízkosti nebo v místě kontroly. Pokud karta nebyla obrácena k označení "kompletní" je zřejmé, že se jedná o abnormalitu.

Standardizovaný přístup ke kamishibai minimalizuje rozdíl mezi individuální preferencí nebo pozorností k detailu mezi jednotlivými manažery. Tím se snižuje variabilita ve výsledcích auditů mezi různými lidmi.

 

Elektronický systém navíc umožňuje:

  • snadné zobrazení na více místech, zvláště pokud jde o rozlehlejší areál
  • možnost zobrazení na počítači nebo mobilním zařízení
  • výsledky jednotlivých auditů jsou zaznamenány v relační databázi - přístup přes excel, dají se zpětně vyhodnocovat např. přes kontingenční tabulky nebo grafy
  • automatické přiřazování auditorů  a jejich rotace
  • zamezení ztrát karet a případné neoprávněné manipulaci

Kamishibai, dashboard, electronic, kaisen

 

Princip:

každý auditor má automaticky přidělenu jedno místo (v tomto případě výrobní nebo logistický celek) na jeden týden, přičemž každý den hodnotí jedno z definovaných kriterií (v tomto případě levý sloupec - Systém 5S a EMS až po Záznamy a identifikace).

Pro každé místo a kritérium existuje standardizovaná sada otázek, které musí být zodpovězeny, aby bylo kritérium hodnoceno jako OK. V příkladu nahoře existuje tedy celkem 35 otázek (7x5).

Na vizualizační tabuli jsou rozlišeny 3 výstupy:

  • Hodnoceno v pořádku (OK)
  • Zjištěny závady (NOK) - a zobrazení popisu závady v bublině
  • Zatím nehodnoceno

 

 


Související články:
Vizualizace, moderní trend současnosti? (05.11.2010)
NAVRCHOLU.cz